Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis

Vrouwengeschiedenis per land  


Een kleine greep uit archieven, onderzoekscentra, verenigingen voor vrouwengeschiedenis... per land


BELGIË 

Fonds Suzan Daniel
Talen: Nederlands, Engels, Frans
Diensten: collectie, nieuwsbrief
Het Fonds Suzan Daniel werd in 1996 opgericht om het collectieve geheugen van de holebi-beweging veilig te stellen. Het heeft geen eigen dépotruimte voor de bewaring van archieven, maar werkt samen met archiefcentra, waaronder het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis. Op de website is meer informatie te vinden over de activiteiten van het Fonds: sensibiliseringsacties, tentoonstellingen, de nieuwsbrief ‘Het ondraaglijk besef’ enz.

Documentatiecentrum Rol en Samenleving (RoSa)
Talen: Nederlands, Frans, Engels
De website van RoSa biedt in de rubriek 'Het geheugen' heel wat informatie over vrouwengeschiedenis: een tijdslijn, fact sheets, portretten van belangrijke vrouwen... Maar ook de 'subwebsites' Eerste Hulp bij Feministes ('er was eens...') en De Roze Kant van Rosa (portretten van lesbiennes) zijn interessant. Natuurlijk is er ook informatie te vinden over de archieven die RoSa bewaart en is er de online bibliotheekcatalogus, met heel wat boeken over vrouwengeschiedenis.

Andere archiefcentra die ‘vrouwenarchieven’ bewaren zijn terug te vinden via de databank "Vrouwenarchieven in België".
Tal van archiefcentra in België bewaren archieven in verband met de geschiedenis van de vrouwenbeweging. Met deze databank maakt het AVG-Carhif het mogelijk op te zoeken welke archiefcentra welke archieven bewaren.  Behalve voor onze eigen collectie, dateert de informatie uit 1994. De databankt linkt evenwel door naar de websites van de vernoemde archiefcentra, waar vaak ook latere aanwinsten terug te vinden zijn.


NEDERLAND

Atria - Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
Talen: Nederlands, Engels
Diensten: databanken, discussielijsten, linken, RSS...
Atria, tot 2009 het Internationaal Informatiecentrum en Archief van de Vrouwenbeweging (IIAV) en tot 2012 Aletta genaamd, beschikt over een rijk gestoffeerde website. De bibliotheekcatalogus en een rist andere databanken geven toegang tot de collecties. Daarnaast zijn er (onder meer) lespakketten, nieuws over lopende projecten, een deskundigendatabank, de databank Mapping the World met informatie over meer dan 400 vrouweninformatiecentra wereldwijd...

Vereniging voor Vrouwengeschiedenis - VVG
Talen: Nederlands, Engels*
Diensten: adressen, linken, dossiers, illustraties
De Vereniging voor Vrouwengeschiedenis ondersteunt onderzoek naar vrouwengeschiedenis in Nederland. De website houdt u op de hoogte van de stand van zaken van dit onderzoek en linkt naar andere sites in verband met vrouwengeschiedenis.

Virtual Library Women’s History (IISG)

Talen: Engels, Nederlands
Het Nederlandse Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis brengt in de Virtual Library Women’s History links bijeen naar archiefcentra, musea, databanken, onderzoeksinstellingen, verenigingen, discussielijsten, thema-websites... wereldwijd in verband met vrouwengeschiedenis. Het ideale vertrekpunt om het www te verkennen, al moet je soms wat lange lijsten doorploegen. De IISG-website bevat bovendien de ViVa-databank, met verwijzingen naar artikels over vrouwengeschiedenis uit vaktijdschriften wereldwijd.
Tenslotte wordt er doorverwezen naar de website van het ISSG, die toelaat hun eigen collectie in verband met vrouwengeschiedenis te doorzoeken.

 

Digitaal Vrouwenlexicon Nederland

Talen: Nederlands, Engels
Het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN, opgestart 2003) biedt korte biografische schetsen over vrouwen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen van de vroegste tijden tot circa 1850. Begin 2009 waren zevenhonderd vijftig vrouwen met een lemma opgenomen in het lexicon. Via het reactieformulier zijn suggesties voor aanvullingen welkom. Voltooide biografieën worden direct op de website gepubliceerd; het bestand van raadpleegbare lemmata breidt zich dus langzaam maar zeker uit.


LUXEMBURG

CID-Femmes
Talen: Duits, Frans
Cid-femmes beheert een bibliotheek en het forum vrouwen en muziek “Euterpe”, met meer dan 20.000 boeken, CD’s, bladmuziek en tijdschriften. De collectie beslaat een grote variatie aan thema’s, gaande van de internationale vrouwenbeweging, onderzoek naar gender, vrouwelijke kunst en biografieën van vrouwen tot literatuur en jeugdliteratuur rond vrouwenfiguren.

 


FRANKRIJK 

Mnémosyne
Taal: Frans
Diensten: nieuws, linken
Mnémosyne stelt zich tot doel om de ontwikkeling van vrouwen- en gendergeschiedenis in Frankrijk te bevorderen. De website bevat een agenda van colloquia en congressen die in Frankrijk of daarbuiten over vrouwengeschiedenis worden georganiseerd. U vindt er bovendien een reeks links naar sites van andere organisaties.

Centre des Archives du féminisme
Taal: Frans
Dit centrum ontstond in 2000 aan de universiteit van Angers en zet zich in voor de bewaring van archieven van vrouwenorganisaties en feministische militanten in Frankrijk. De website zal onder meer toelaten de stand van zaken inzake vrouwengeschiedenis in Frankijk te volgen.

Aspasie
Taal: Frans
Het Fonds Aspasie, ondergebracht in het Institut Universitaire de Formation des Maitres (IUFM, Lyon), verzamelt materiaal over gender- en vrouwengeschiedenis in het onderwijs. De collectie is als een apart onderdeel opgenomen in de on line publiekscatalogus van het IUFM.

Bibliothèque Marguerite Durand
Talen: Frans, Engels
De Bibliothèque Marguerite Durand heeft nog geen eigen website, maar is een begrip in Frankrijk. Ze werd opgericht in 1931, vertrekkend van de collectie van feministe Marguerite Durand. De bibliotheekfunctie staat voorop (30.000 boeken, meer dan 1.000 tijdschrifttitels), maar het centrum bewaart ook een aantal archieven en manuscripten.


 

VERENIGD KONINKRIJK

The Women's Library
Taal: Engels
The Women's Library (vroeger Fawcett Library) is dé referentie ivm vrouwenarchieven in het Verenigd Koninkrijk. De website bevat verschillende on line databanken: de bibliotheekcatalogus, databanken voor de archief- en museumcollectie, een databank-in-opbouw “gender expertise aan de London Metropolitan University”. Andere elektronische referentiedatabanken zijn niet voor iedereen toegankelijk. The Women’s Library coördineert ook het werk aan de Genesis-databank (
http://www.genesis.ac.uk/), met een overzicht van bronnen voor vrouwengeschiedenis in Groot-Brittannië. Verder links, een activiteitenkalender, mogelijkheid tot inschrijven op een e-nieuwsbrief...

Sisterhood and After : An Oral History of the Women's Liberation Movement
Taal: Engels
Op initiatief van het Leverhulme Trust, in samenwerking met de Universiteit van Sussex, de British Library en de Women's Library, is het project ‘Sisterhood and After' het eerste grote project rond mondelinge geschiedenis. Het documenteert herinneringen van vrouwen die deelnamen aan de vrouwenbeweging die streed voor vrijheid in de jaren 1970-1980. De interviews met feministes zijn online beschikbaar en aangevuld met beelden en documentatie in functie van het behandelde onderwerp, zoals bijvoorbeeld: gezin en kinderen, seksualiteit, het lichaam, opvoeding, activisme etc. 

Feminist Archive North and South

Taal: Engels

Diensten: collecties, nieuws, blog, mondelinge geschiedenis online

The Feminist Archive is gevestigd op twee locaties in het Verenigd Koninkrijk, in Leeds (Feminist Archive North) en Bristol (Feminist Archive South). Op beide locaties worden archieven van vrouwen, de vrouwenbeweging, vrouwenorganisaties, conferenties etc. bewaard, alsook mondelinge geschiedenisinterviews. Daarnaast is er een audiovisuele collectie en zijn er lokale, regionale en (inter)nationale tijdschriften, feministische nieuwsbrieven, pamfletten en posters.

 

Feminist Library

Taal: Engels

De Feminist Library in Londen is een onafhankelijke en activistische bibliotheek en archief, opgericht in 1975. De focus van de collectie ligt op de tweede feministische golf (jaren 1960 tot 1990). De Feminist Library ondersteunt onderzoek, activisme en gemeenschapsprojecten.

 

 

Glasgow Women’s Library

Taal: Engels

Diensten: uitleenbibliotheek, archief- en museumcollectie, projecten

Glasgow Women’s Library is een erkend museum, dat zowel een bibliotheek als een archief en een verzameling artefacten huisvest over de vrouwenbeweging en de levens en verwezenlijkingen van vrouwen. Het is opgericht in 1991 en verwezenlijkt talrijke innovatieve projecten, evenementen en activiteiten voor een divers publiek. Sinds 1995 zijn de nationale Lesbian Archives er tevens gevestigd. 


 

DUITSLAND – OOSTENRIJK- ZWITSERLAND

i.d.a - Dachverband deutschsprachiger Frauen / Lesbenarchive, -bibliotheken und –dokumentationsstellen
Talen: Duits, Engels
Diensten: adressen, linken
i.d.a. overkoepelt sinds 1994 Duitstalige vrouwen- en lesbische bibliotheken, archiefcentra en documentatiecentra. Meer dan 30 centra uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg zijn via de i.d.a.-site terug te vinden, op naam, vestigingsplaats, thematische dan wel vormelijke accenten in de collectie of door te selecteren op een bepaalde dienstverlening (Wie heeft materiaal over de internationale vrouwenbeweging? Waar vind je foto’s? Welke catalogi staan on line?) De eenvoudige site is erg gebruiksvriendelijk. Sinds 2012 is de gemeenschappelijke databank META in gebruik, die toelaat te zoeken in de catalogi van de verschillende instelling in i.d.a. 

Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung
Talen
: Duits, Engels
Het "Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung" bewaart archieven over vrouwengeschiedenis en vrouwenbewegingen in Duitsland van 1800 tot de jaren 1960. Daarnaast worden verschillende seminaries, conferenties, concerten en tentoonstellingen georganiseerd om vrouwengeschiedenis te promoten. De online catalogus maakt het mogelijk om onderzoek uit te voeren in de collectie van de referentiebibliotheek en in enkele inventarissen van archieffondsen. De Stichting is ook de uitgever van het tijdschrift Ariadne, dat gespecialiseerd is in genderstudies (2x/jaar), en een aantal wetenschappelijke werken.

Fondation Gosteli
Talen: Frans, Engels, Duits, Italiaans
De Fondation Gosteli, opgericht in 1982, is een archiefcentrum gespecialiseerd in de geschiedenis van de Zwitserse vrouwenbeweging. De stichting beschikt over een bibliotheek (met on line catalogus) en fototheek, bewaart tijdschriften en affiches, en legt biografische dossiers aan. De archieven bestrijken de geschiedenis van de vrouwenbeweging in Zwitserland vanaf het begin van de 20ste eeuw.

Archives du MLF
Taal: Frans
Het archief van het MLF, opgericht in 2009, bewaart en ontsluit de archieven van de Mouvement de Libération des Femmes uit Genève.

Ariadne - Women's Studies Documentation Center
Talen: Duits, Engels
Diensten: collecties, online bronnen en bibliografieën
Ariadne werd opgericht in 1992 binnen de nationale bibliotheek in Oostenrijk, als een documentatiedienst en bewaarplaats gespecialiseerd in vrouwenkwesties. De taken zijn onder meer: verzamelen en uitgeven van literatuur over vrouwen, feminisme en genderstudies; de historische collectie bekendmaken; het creëren van een databank van literatuur over vrouwen en gender; het geven van advies en het uitvoeren van onderzoek.

 


 

ZUID-EUROPA

Società Italiana delle Storice
Talen: Italiaans, Engels
De SIS, opgericht in 1989, wil vrouwen- en gendergeschiedenis aanmoedigen, zowel in het onderwijs als in onderzoek. De website brengt onder meer publicaties, studiedagen en congressen, onderzoeksprojecten, vacatures en beurzen onder de aandacht. Onder ‘Biblioteca’ is het mogelijk om de inhoudstafels van tijdschriften te doorzoeken en een aantal documenten in pdf te raadplegen, merendeels teksten van lezingen en open brieven.

Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres - AEIHM
Taal: Spaans
De Spaanse vereniging voor vrouwengeschiedenis bestaat sinds 1992. Haar site bericht over de internationale colloquia en de tweejaarlijkse methodologische seminaries (met on line reader) die de AEIHM opzet. Er wordt via de site een referentiedatabank aangelegd, je kan er inschrijven op een discussielijst, en er zijn linken naar andere sites.

Italian Women’s Library
Talen: Italiaans, Engels
Diensten: collectie, digitale bibliotheek
De Italian Women’s Library in Bologna huist de belangrijkste collectie gespecialeerd in vrouwen- en genderstudies in Italië. Er loopt een project “Digital Library” om zeldzame boeken, documenten en beelden te digitaliseren, ze op lange termijn te bewaren en toegankelijk te maken voor een brede groep van online gebruikers.

Spanish Periodicals and Newspapers: Women's Magazines Digital Collections
Talen: Spaans, Engels
Diensten: gedigitaliseerde collectie
Het Thomas J. Dodd onderzoekscentrum aan de University of Connecticut huist een rijke collectie Spaanse tijdschriften en kranten. De collectie weerspiegelt de geschiedenis van Spanje in tijdschriften en kranten uit de 18de tot 20ste eeuw, waaronder een ruime selectie aan vrouwenbladen, geschreven door mannen voor de vrouwelijk elite. De tijdschiften maken een sociale geschiedenis van vrouwen in deze periode in Spanje mogelijk. 20 titels uit de collectie werden gedigitaliseerd en de tekst is doorzoekbaar.

 


SCANDINAVISCHE LANDEN

Kvinnehistorie (Noorwegen)
Taal: Noors
Mooi vormgegeven site die in vier grote hoofdstukken de Noorse vrouwengeschiedenis uit de doeken doet: onderwijs, stemrecht, het feminisme van de jaren zeventig en arbeid. Daarnaast zijn er portretten van belangrijke vrouwen en een tijdslijn. Elk luik bevat tal van doorklikmogelijkheden.

Kvindekilder (Denemarken)
Talen: Deens, Engels
Een initiatief van het documentatiecentrum Kvinfo, gelijkaardig qua opzet als Kvinnehistorie. Je kan er kennismaken met organisaties, personen en thema's die belangrijk waren in de Deense vrouwengeschiedenis, en snuisteren in het Biografische Lexicon van Deense Vrouwen of de databank vrouwentijdschriften 1885-1920. Een deel van de lemma's over vrouwengeschiedenis is vertaald naar het Engels: ze staan op de Engelstalige webpagina's van Kvinfo onder de rubriek 'Women's history'.

KvinnSam - National resource library for gender studies (Zweden)
Talen: Zweeds, Engels
Diensten: collecties, online bronnen, databanken
KvinnSam is gevestigd aan de Universiteit van Göteborg en huist een bibliotheek gespecialiseerd in vrouwen-, mannen- en genderstudies. De website biedt een overzicht van de 'vrouwenarchieven' en toegang tot verschillende databanken (bibliografie, doctoraatsverhandelingen, experten genderstudies...). Onder 'The History of Nordic Women's Literature' bevinden zich artikels van meer dan 800 auteurs uit Scandinavische landen. Onder het menu 'portals' zitten webmodules over de Zweedse vrouwengeschiedenis: vrouwenstemrecht, de toegang tot hoger onderwijs, vrouwenarbeid, de tweede feministische golf en de vrouwenvredesbeweging.

 


 CENTRAAL- EN OOST-EUROPA

Women's memory: international project on oral history
Taal: Engels, Tjechisch
Het women's memory-project gebruikt oral history en narrative interview methods om de levensverhalen en meningen van drie generaties vrouwen (geboren 1920-1962) in 'post-socialist countries' te registreren. Het werd begin jaren 1990 gelanceerd door Gender Studies, o.p.s. in Praag, en bestrijkt inmiddels verschillende landen. De website is grotendeels beschikbaar in het Engels en bijzonder informatief, o.a. over de gevolgde methodologie.


 

VERENIGDE STATEN 

National Women’s History Museum
Taal: Engels
Het NWHM werd opgericht in 1996. In afwachting dat het een eigen gebouw kan betrekken in Washington D.C. profileert het zich vooral als een virtueel museum (NWHM CyberMuseum), waar on line tentoonstellingen over onder meer de suffragettenbeweging en de rol van vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog bezocht kunnen worden. De site besteedt verder veel aandacht aan de inspanningen om het fysieke museum te realiseren.

Discovering American Women's History Online
Taal: Engels
Deze databank geeft toegang tot meer dan 600 gedigitaliseerde archiefcollecties (foto's, brieven, dagboeken, artefacten, etc.) rond vrouwengeschiedenis in de Verenigde Staten. Ze zijn toegankelijk via een eenvoudige en een geavanceerde zoekopdracht (per onderwerp, plaats, periode, etc.) en een RSS-feed verwittigt de gebruikers wanneer iets nieuws is toegevoegd.

American women : A Gateway to Library of Congress Resources for the Study of Women's History and Culture in the United States
Taal: Engels
Deze website is gebaseerd op de gelijknamige gids American Women: A Library of Congress Guide for the Study of Women's History and Culture in the United States (Washington, D.C.: Library of Congress, 2001) en fungeert als een portaal, een eerste halte voor onderzoekers van de collectie van de Library of Congress die werken rond Amerikaanse vrouwengeschiedenis. De website geeft toegang aan interne hulpbronnen van de bibliotheek (documenten, tentoonstellingen, geluidsopnames, foto's) en aan externe hulpbronnen.


Schlesinger Library
Taal: Engels
De Schlesinger Library is één van de meest uitgebreide bibliotheken over de geschiedenis van de vrouwenbeweging van de Verenigde Staten. Ze ontstond in 1943, toen Maud Wood Park haar “Women’s Rights Collection” aan het toenmalige Radcliffe College (het ‘vrouwencollege’ van Harvard University) schonk. De collectie werd stelselmatig uitgebreid, onder meer dankzij de inspanningen van Arthur Schlesinger en zijn vrouw Elizabeth Bancroft, naar wie de bibliotheek in 1965 werd genoemd. De collectie kan doorzocht worden via de bibliotheekcatalogus van Harvard University (selecteer “Schlesinger” in het veld locatie). De Schlesinger Library maakt deel uit van het Radcliffe Institute for Advanced Study van Harvard, dat veel aandacht schenkt aan gender in de onderzoeksthema’s.

Sophia Smith Collection
Taal
: Engels
Het Smith College heeft een erg rijke bibliotheek en archief over vrouwengeschiedenis en de geschiedenis van de vrouwenbeweging. De collectie betreft voornamelijk maar niet uitsluitend de Verenigde Staten. De website laat toe om de collecties te doorzoeken en bevat enkele on line tentoonstellingen.


 

CANADA

Canadian Committee on Women's History
Talen: Engels, Frans
Diensten: bibliografie, web resources
Het Canadian Committee on Women’s History is opgericht in 1975 met als doel om opleidingen en onderzoek op het gebied van vrouwengeschiedenis te promoten. De website geeft toegang tot hun nieuwsbrief, aankondigingen en activiteiten. Er is ook een omvangrijke bibliografie van bronnen voor vrouwengeschiedenis in Canada. De Web Resources zijn enkel beschikbaar op de Engelse versie van de site.

Ligne du temps de l’histoire des femmes au Québec
Taal: Frans
Diensten: online bronnen en biografieën
De Ligne du temps de l’histoire des femmes au Québec kwam tot stand door een samenwerking van RéQEF (Réseau québécois en études féministes) en CSF (Conseil du statut de la femme). De tijdlijn is een online tool die de bijdragen van vrouwen en feministes aan de veranderende samenleving in Quebec weergeeft, van 1600 tot vandaag. Het is de grootste databank over vrouwengeschiedenis in Quebec met bijna duizend onderdelen, verdeeld over acht thema’s, alsook een grote hoeveelheid links, bibliografische referenties en filmpjes.