Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis

Forum voor Belgisch onderzoek naar vrouwen-, gender- en seksualiteitsgeschiedenis

   
Dit Forum beoogt historici en historicae die zich bezighouden met vrouwengeschiedenis, geschiedenis van gender en geschiedenis van seksualiteit een plaat te bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten en hun lopend onderzoek aan elkaar kunnen voorstellen. Het Forum kan een nieuw elan geven aan onderzoek, de doorstroming van informatie optimaliseren, de samenwerking tussen onderzoekers van verschillende instellingen bevorderen, de contacten en uitwisseling tussen beginnende en ervaren onderzoeksters stimuleren en de netwerking versterken.
Naast de evidente intellectuele meerwaarde van het initiatief, kan het ook belangrijk zijn bij het voorbereiden en wederzijds ondersteunen van nieuwe onderzoeksprojecten, het vinden van de juiste kanalen voor publicatie en de positionering van het Belgisch onderzoek in een ruimere internationale context.
Het Forum kan tot slot ook een spilfunctie vervullen in de ontwikking van interuniversitaire initiatieven op het vlak van onderwijs in gendergeschiedenis, zoals het organiseren van 'intensive courses' voor master- en doctoraatsstudenten, het uitnodigen van buitenlandse specialisten voor 'masterclasses' en het ondersteunen van activiteiten in de context van 'doctoral schools'.

Initiatiefnemers van het Forum zijn Thérèse de Hemptinne (UGent), Machteld De Metsenaere (VUB), Henk de Smaele (UA), Eliane Gubin (ULB), Jean-Pierre Nandrin (FUSL), Suzy Pasleau (ULg), Patricia Van den Eeckhout (VUB), Leen Van Molle (KULeuven).

Inschrijven voor de nieuwsbrief het Forum