Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis

De partners in het erfgoedproject

RoSa: RoSa vzw bevordert als kenniscentrum het genderbewustzijn in Vlaanderen. Hierdoor draagt de organisatie bij aan een gunstig klimaat om de feitelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving weg te werken. RoSa doet dit door te documenteren, te informeren en te sensibiliseren.
https://rosavzw.be/site - ciska.hoet@rosavzw.be  


Amsab-ISG: onder het motto "U maakt geschiedenis, wij bewaren ze" bewaart Amsab-ISG het verhaal van gewone mensen, hun verzet tegen onrecht en discriminatie, hun strijd voor rechten en gelijkwaardigheid. De collecties bevatten brieven, affiches, foto’s, films, boeken en zo veel meer, van organisaties en van personen. Met publicaties, onderzoek en tentoonstellingen valoriseert Amsab-ISG dat materiaal.         
www.amsab.be - paule.Verbruggen@amsab.be

Fonds Suzan Daniel: het pluralistische Fonds Suzan Daniel is genoemd naar het pseudoniem van de vrouw die in 1953 moedig de eerste homo- en lesbiennegroep in België oprichtte. Al meer dan 20 jaar koestert het Fonds het holebi- en transgendererfgoed, en daarmee het verleden en heden van zowel het verenigings- en uitgaansleven als dat van individuele levens.
www.fondssuzandaniel.be - info@fondssuzandaniel.be

Archiefbank Vlaanderen vzw realiseert een centrale online databank van de Vlaamse private archieven (de archieven zelf blijven ter plaatse, de informatie ervan wordt geregistreerd in de databank). Archiefbank wil dit erfgoed in kaart brengen en zo bijdragen aan de bescherming en de valorisatie van deze archieven.
www.archiefbank.be  - michel.vermote@archiefbank.be

 

Instituut voor Publieksgeschiedenis: het IPG (Universiteit Gent) organiseert onderwijs, onderzoek en dienstverlening over alle vormen van omgang met geschiedenis in de samenleving. Het is een expertisecentrum voor de ‘vertaling’ van academische kennis naar onderwijs, musea, tentoonstellingen, publieksboeken, media … overal waar aan het verleden betekenis wordt verleend.   
https://www.ipg.ugent.be - tamar.cachet@ugent.be

 

Ella vzw is kenniscentrum voor het kruispunt gender en etniciteit. Het ontwikkelt en implementeert  kennis vanuit, met en voor meisjes en vrouwen uit etnische minderheidsgroepen voor intermediairen en werkt aan sensibilisering in de bredere maatschappij.
www.ellavzw.be - ella.info@amazone.be