Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis

Erfgoedoproep: 50 jaar feministisch geheugen

Het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis en zijn partners roepen warm op om deel te nemen aan het erfgoedproject 'Van Dolle Mina tot #metoo: 50 jaar feministisch geheugen'.

Uitwisselingsdag 25 mei 2019
Amazonegebouw - 13u30-17u30
We nodigen jullie uit voor een boeiende uitwisseling op zaterdag 25 mei 2019 in Brussel in het Amazonegebouw. Je kan er helpen om de beweging gedetailleerd in kaart te brengen. We geven tips over de bewaring van erfgoed, we gaan op zoek naar verhalen...Benieuwd? Schrijf je dan in via
erfgoedoproep@amazone.be. We kijken alvast uit naar jullie aanwezigheid.

Op het programma:
13.30: Onthaal
13.45 tot 17.00 [doorlopend]

  • Landschapstekening van de feministische beweging: zet groepen en initiatieven letterlijk op de kaart. Wie was waar en wanneer actief? En waar was jij?
  • Creëer een poster over je eigen feministische parcours.
  • Advies bij de lopende erfgoedoproep (zie verder): je kan je vragen kwijt over het aanmelden van  erfgoed, de werking van Archiefbank Vlaanderen, bewaarplaatsen voor archief …
  • Mondelinge geschiedenis: ga met elkaar in gesprek over je engagement. Brussel Behoort Ons Toe / Bruxelles Nous Appartient legt jullie verhalen vast.

14.30 tot 15.45: Panelgesprek over het doorgeven van  gedachtegoed
Welke feministische ideeën en praktijken willen we uitwisselen tussen generaties, en hoe? Wat kan de rol van erfgoed daarin zijn? Met Julie Carlier (UGent), Suzanne Cautaert (opichtster Refleks), Ann David (Lesbisch Doe Front!, Oud=Out) en Ida Dequeecker (Furia/BOEH!)
… en jullie inbreng. Evelien Chiau (RoSa) modereert.

16.00 tot 17.00: Werkwinkels

  • Leesgroep: wissel je ervaringen uit bij het  (her)lezen van oudere feministische teksten.  Wat spreekt er aan, welke invalshoeken wil je toevoegen? Breng zelf een tekstfragment mee en/of verdiep je in Het rode boekje van de vrouw(en) uit 1972. Nan Verbeke (RoSa) begeleidt. Je vindt Het rode boekje hier online.
  • Digitaal erfgoed: enkele basisprincipes voor het ordenen en bewaren van digitale bestanden (Els Flour, AVG). 

17.10 – 17.30: Slot
Samenvatting van de dag.

Tussen de activiteiten door kan je bijpraten in de hopelijk zonnige Amazonetuin, we zorgen voor drank en versnaperingen.  

Praktisch

Adres: Amazone
Middaglijnstraat 10
1210 Sint-Joost-ten-Node (Brussel)
Inschrijven kan (gratis) via
erfgoedoproep@amazone.be

Erfgoedoproep
We keren terug naar 1970, toen een nieuwe lichting feministische organisaties de straat op ging. Speels en energiek luidden de Pluralistische Actiegroepen, Dolle Mina's en Marie Mineurs het begin in van een 'tweede feministische golf' in België.
De jaren en decennia erna zagen nieuwe initiatieven het licht: praatgroepen, vrouwenhuizen en -cafés, vluchthuizen, abortuscomités, tijdschriften en radio-uitzendingen, enz. Er ontstonden organisaties van lesbiennes en van vrouwen met een migratieachtergrond. Nieuwe groepen vervoegden het debat, zoals de queer- en transbeweging, en organisaties die werken rond kruispunten van ongelijkheid.
Deze geschiedenis – die ook vandaag wordt gemaakt - willen we helpen bewaren.

Ons doel: erfgoed veiligstellen
Tegen 2020 willen we een overzicht maken van het erfgoed van organisaties en initiatieven uit deze emancipatiebeweging, van 1970 tot vandaag. Zo'n overzicht is een belangrijke eerste stap in de zorg voor erfgoed.
Dat erfgoed ligt mogelijk bij jou of bij je organisatie, in de vorm van verslagen van vergaderingen, foto's van betogingen, brieven, tijdschriften (lokale blaadjes en pamfletten kunnen erg zeldzaam zijn), geluidsopnames of filmpjes ...
Ook digitaal materiaal hoort erbij.

Wat kunnen jullie doen?

  • Heb je materiaal liggen? Gebruik de fiche om ons een korte beschrijving te sturen. Mailen of bellen kan ook. Wil je (op termijn) materiaal toevertrouwen aan een erfgoedcentrum, dan kan je steeds advies vragen.
  • Ken je mensen met schatten op zolder? Vertel hen over dit project en breng ons in contact.
  • Ook als je organisatie al voor 1970 ontstond maar weinig bekend is, horen we graag van je.
  • Kom op 25 mei mee nadenken over het erfgoed en het geheugen van de feministische beweging.

Privacy
De informatie die je instuurt wordt niet openbaar gemaakt. We nemen mogelijk wel contact op om te horen of we je erfgoedbeschrijving (deels) mogen opnemen in Archiefbank (een databank van private archieven die wordt ondersteund door de Vlaamse overheid). Bij een 'ja' kan je nog verder bepalen wat je aanmeldt en in hoeverre dat publiek mag zijn. Bij de fiche zit ook een privacyverklaring.
 
Contact en info
Via het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis
Mail:
erfgoedoproep@amazone.be
Telefoon: +32 (0)2 229 38 31
Facebook:
https://www.facebook.com/avg.carhif/

Middaglijnstraat 10 – 1210 Brussel
 
Of via een van de partneroganisaties

Met steun van:

 

Vlaamse overheid