Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis

Onze collecties

Manuscript

De historische collecties van het AVG-Carhif bestaan uit archieven, boeken, brochures en tijdschriften, affiches en foto’s. Het centrum stelt ook een kleine bibliotheek met recente publicaties rond vrouwen- en gender geschiedenis en een reeks biografische dossiers ter beschikking van zijn lezers.


Archieven
Boeken, brochures en tijdschriften 
Affiches
Fototheek
Biografische informatie
Referenties in vrouwengeschiedenis   

> Databank Archieven
> Catalogus
> Databank Affiches
> Databank Foto's

 

 


Archieven 
Het AVG bewaart archieven van organisaties en personen uit de Belgische vrouwenbeweging van de 20ste eeuw. Ook enkele internationale vrouwenorganisaties, waaronder de Internationale Vrouwenraad, zijn vertegenwoordigd in de archiefcollectie. De meeste archieven zijn ontsloten via een plaatsingslijst of inventaris.
De databank Vrouwenarchieven België biedt een overzicht van de archiefcollectie van het AVG.
 


Boeken, brochures en tijdschriften 
De boekenplanken van het AVG dragen tal van oude brochures en boeken die een licht werpen op de evoluerende positie van vrouwen, de beeldvorming rond vrouwen enz. Daarnaast bewaart het AVG een rijke collectie tijdschriften uit binnen- en buitenland. Tijdschriften van feministische organisaties uit de eerste en tweede golf, van socioculturele vrouwenorganisaties, van nationale vrouwenraden wereldwijd, van beroepsverenigingen, van internationale vrouwenorganisaties... de collectie bestrijkt het hele spectrum van de vrouwenbeweging en de volledige 20ste eeuw.

Een handbibliotheek met recente wetenschappelijke publicaties is ter beschikking in de leeszaal.
 

De bibiotheekcollectie van het AVG is online raadpleegbaar via de Catalogus die het AVG deelt met het documentatiecentrum van Amazone. 
De zoekmodule laat toe om de tijdschriftencollectie apart te doorzoeken.
 

Affiches 
Het AVG bezit een mooie affichecollectie die de activiteiten van de Belgische de vrouwenbeweging sinds de jaren 1960 illustreert. De databank Affiches maakt het mogelijk om de collectie online te doorzoeken. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk affiches te ontlenen voor tentoonstellingen.


Fototheek 
Dankzij de fotocollectie krijgen Belgische en buitenlandse boegbeelden uit de vrouwenbeweging een gezicht en worden acties en bijeenkomsten uit het verleden tastbaar. De databank Foto’s maakt het mogelijk om de collectie online te doorzoeken. Het is, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om reproducties van foto’s aan te vragen.


Biografische informatie 
Het AVG houdt biografische informatie bij over vrouwen die een belangrijk rol hebben gespeeld in de Belgische geschiedenis, zowel in de vrouwenbeweging als daarbuiten.


Referentiedatabank "Vrouwengeschiedenis België" 
Het AVG werkt permanent aan een overzicht van de artikels, verhandelingen, thesissen en boeken die zijn verschenen op het terrein van de Belgische vrouwengeschiedenis. Deze referentiedatabank kan ter plaatse worden geraadpleegd.