Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis

Vrienden van het AVG-Carhif

In 2015 lanceerde het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis een steunend netwerk, de Vrienden van het AVG – Les Ami.e.s du Carhif. Mevrouw Miet Smet, Minister van Staat en medeoprichtster van het AVG-Carhif, is erevoorzitster van deze vriendenorganisatie.

Met de oprichting van de Vrienden van het AVG-Carhif willen we ons netwerk nauwer bij de werking betrekken: de organisaties en personen die ons hun archief toevertrouwden, activisten uit en sympathisanten van de vrouwenbeweging en het gelijkekansenveld, onderzoekers in gender-geschiedenis en al wie bekommerd is om de bewaring van historisch erfgoed.

Leden kunnen genieten van een jaarlijkse ledenactiviteit: een meeslepende lezing, een geleid bezoek aan een tentoonstelling, een film... 

Aansluiten bij de Vrienden van het AVG-Carhif?

U hebt de keuze tussen:

U kunt aansluiten bij de Vrienden van het AVG-Carhif door een mail te sturen naar vrienden.avg@outlook.be met uw contactgegevens.

Betalen kan op rekeningnummer BE72 5230 8074 6616 van de Vrienden van het AVG-Carhif (Triodos, BIC TRIOBEBB), met vermelding van uw naam en 'Vrienden AVG 2017'.